Archive

Archive for the ‘OS X’ Category

[OS X] Mở Terminal tại thư mục hiện tại

Tham khảo tại link sau:

http://www.howtogeek.com/210147/how-to-open-terminal-in-the-current-os-x-finder-location/

Advertisements
Categories: OS X

[OS X] Mở Terminal

Cách 1: Sử dụng Launchpad

 • Ấn phím F4 mở Launchpad
 • Gõ tìm Terminal và click vào

Cách 2: Sử dụng Spotlight Search

 • Ấn phím Command + Space mở thanh Spotlight Search
 • Gõ tìm Terminal và ấn Enter
Categories: OS X

[OS X] Mac keyboard shortcuts

Categories: OS X

[OS X] Phím tắt điều hướng hoặc chọn text

I/ 6 phím tắt điều hướng text

 • Nhảy về đầu dòng: Command + Left Arrow
 • Nhảy về cuối dòng: Command + Right Arrow
 • Nhảy về đầu từ hiện tại: Option + Left Arrow
 • Nhảy về cuối từ hiện tại: Option + Right Arrow
 • Nhảy về đầu  văn bản: Command + Up Arrow
 • Nhảy về cuối văn bản: Command + Down Arrow

II/ 6 phím tắt chọn text

 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu dòng: Shift + Command + Left Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối dòng: Shift + Command + Right Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu từ: Shift + Option + Left Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối từ: Shift + Option + Right Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản: Shift + Command + Up Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản: Shift + Command + Down Arrow

(Tham khảo:  http://osxdaily.com/2012/02/23/keyboard-shortcuts-to-navigate-select-text-mac-os-x/ )

Categories: OS X

[OS X] Rename file hoặc folder

Cách 1: Chọn nó và ấn phím return

Cách 2: Chọn nó và click vào tên file

Cách 3: Right-click và chọn menu “Rename”

Cách 4: Mở Terminal, gõ lệnh

                  mv oldfilename newfilename

Categories: OS X

[OS X] Show desktop

1/ Sử dụng Trackpad:

 • Thao tác:   Lan rộng ngón tay cái và 3 ngón khác (spread your thumb and three fingers) để show desktop. Làm động tác ngược lại để hide desktop.
 • Mặc định cử chỉ này được enable sẵn. Nếu không, hãy vào System Preferences –> Trackbar –> tab More Gestures –> tick Show Desktop

trackbar-gesture

2/ Sử dụng phím tắt: 

 • Trên Macbook, Pro, Air, Wireless Keyboard: Ấn Fn + F11 để show desktop. Ấn lại lần nữa để hide desktop
 •  Trên Mac keyboards: Ấn Command + F3 (Mission Control key) để show desktop. Ấn lại lần nữa để hide desktop

3/ Sử dụng Finder: 

 • Click vào Desktop từ d/s bên trái

finder-desktop

 

4/ Tự tạo Shortcut key: 

 • System Preferences –> Keyboard –> tab Shortcuts –> Mission Control

shortcuts-key.png

 • Mặc định Show Desktop là tổ hợp phím Fn + F11. Để thay đổi, hightlight vào dòng đó, click vào text hiển thị phím hiện tại hoặc ấn Tab để cho phép sửa –> chọn tổ hợp phím mới (chẳng hạn Fn + F10)
 • Để trở về các thiết lập mặc định, ấn nút Restore Defaults.
Categories: OS X

[OS X] Cách phát wifi từ Macbook Pro

 • Mở cửa sổ Sharing: System Preferences… –> Sharing

pref-sharing

 • Ở cửa sổ Sharing, thiết lập như sau:
 •  sharing
  • Ở mục Share your connection from: chọn Ethernet
  • Ở mục To computers using: Tick chọn Wi-Fi
  • Click Wi-Fi Options để đặt các thông tin cho mạng Wifi
  • configure-wifi
 • Để bắt đầu phát wifi ==> tick chọn Internet Sharing. Để dừng phát wifi ==> untick Internet Sharing.
Categories: OS X