Archive

Archive for the ‘OS’ Category

[Ubuntu] Sử dụng phần mềm Gpick để bắt mã màu trong Ubuntu

Gpick là 1 tool nhỏ gọn, khá tiện lợi dùng để bắt mã màu mà mình thường hay sử dụng.

Giới thiệu chức năng, download, cách sử dụng đều có hết trên trang web http://www.gpick.org/

Advertisements
Categories: Ubuntu

[OS X] Mở Terminal tại thư mục hiện tại

Tham khảo tại link sau:

http://www.howtogeek.com/210147/how-to-open-terminal-in-the-current-os-x-finder-location/

Categories: OS X

[Ubuntu] Plugin Advanced find / replace cho gedit

I/ Giới thiệu:

Advanced find / replace là 1 plugin rất tiện lợi khi tìm kiếm/thay thế trong gedit.

Các chức năng chính:

 • Tìm kiếm/Thay thế trong document đang được active
 • Tìm kiếm/Thay thế trong tất cả các document đang mở
 • Tìm tất cả các file trong thư mục được chọn
 • Tìm kiếm/Thay thế trong phần nội dung text đang được chọn
 • Hỗ trợ regular expressions
 • Hỗ trợ multi-lines pattern
 • Highlight kết quả tìm kiếm
 • Hiển thị kết quả ở panel phía dưới
 • Chọn và tìm next/previous
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Hỗ trợ cả gedit 2.x và 3.x

II/ Cài đặt:

chmod +x install.sh

 • Chạy file install.sh (không chạy với sudo) để bắt đầu cài đặt

advanced_find-3.6.0

 • Sau khi cài xong, active plugin bằng cách: Mở gedit, vào Edit –> Preferences –> Plugins và tick enable “Advanced Find/Replace”

III/ Sử dụng:

 • Mở hộp thoại Advanced Find/Replace bằng cách vào menu Search –> Advanced Find/Replace hoặc ấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + F

advanced_find_dialog

Categories: Ubuntu

[Ubuntu] Sử dụng lệnh find tìm kiếm file, thư mục trong Terminal

 • find .

===> Hiển thị tất cả các files trong thư mục hiện hành

 • find folder_path -name bin

===> Hiển thị các files/folder có tên bin trong thư mục folder_path

 • find folder_path -name bin\*

===> Hiển thị các files/folder có tên bắt đầu bằng bin, ví dụ bin, bing, bingo,…

 • find folder_path -name bin\* -type d

===> Hiển thị các folder (type d) có tên bắt đầu bằng bin. Để hiển thị các files thì dùng type f

 • find folder_path -iname “*.jpg”

===> Hiển thị các files có đuôi jpg

Để tìm hiểu nhiều hơn về lệnh file, gõ man find

Categories: Ubuntu

[OS X] Mở Terminal

Cách 1: Sử dụng Launchpad

 • Ấn phím F4 mở Launchpad
 • Gõ tìm Terminal và click vào

Cách 2: Sử dụng Spotlight Search

 • Ấn phím Command + Space mở thanh Spotlight Search
 • Gõ tìm Terminal và ấn Enter
Categories: OS X

[OS X] Mac keyboard shortcuts

Categories: OS X

[OS X] Phím tắt điều hướng hoặc chọn text

I/ 6 phím tắt điều hướng text

 • Nhảy về đầu dòng: Command + Left Arrow
 • Nhảy về cuối dòng: Command + Right Arrow
 • Nhảy về đầu từ hiện tại: Option + Left Arrow
 • Nhảy về cuối từ hiện tại: Option + Right Arrow
 • Nhảy về đầu  văn bản: Command + Up Arrow
 • Nhảy về cuối văn bản: Command + Down Arrow

II/ 6 phím tắt chọn text

 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu dòng: Shift + Command + Left Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối dòng: Shift + Command + Right Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu từ: Shift + Option + Left Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối từ: Shift + Option + Right Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản: Shift + Command + Up Arrow
 • Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản: Shift + Command + Down Arrow

(Tham khảo:  http://osxdaily.com/2012/02/23/keyboard-shortcuts-to-navigate-select-text-mac-os-x/ )

Categories: OS X