Home > Ubuntu > [Ubuntu] Sử dụng phần mềm Gpick để bắt mã màu trong Ubuntu

[Ubuntu] Sử dụng phần mềm Gpick để bắt mã màu trong Ubuntu

Gpick là 1 tool nhỏ gọn, khá tiện lợi dùng để bắt mã màu mà mình thường hay sử dụng.

Giới thiệu chức năng, download, cách sử dụng đều có hết trên trang web http://www.gpick.org/

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: