Home > Android > [Android] Vấn đề khi đang mở Virtual Box thì không chạy được Emulator

[Android] Vấn đề khi đang mở Virtual Box thì không chạy được Emulator

Mình launch Emulator không lên, thấy trong cửa sổ Run của Android Studio báo lỗi sau:

ioctl(KVM_CREATE_VM) failed: 16 Device or resource busy
failed to initialize KVM: Device or resource busy

Loay hoay search thì phát hiện ra v/đề lỗi là do mình đang mở Virtual Box.

==> Có 2 hướng giải quyết:

1/ Tắt Virtual Box đi

2/ Nếu vẫn muốn chạy song song cả Virtual Box thì cần remove module kvm_intel kernel

sudo rmmod kvm_intel kvm

Thấy mọi người comment nếu theo cách 2 thì có ảnh hưởng gì đó (mình không đọc kỹ lắm) ==> Do không có nhu cầu vọc vạch nhiều cái này, nên để cho lành, mình chọn cách 1 :D

Categories: Android
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: