Home > Ubuntu > [Ubuntu] Plugin Advanced find / replace cho gedit

[Ubuntu] Plugin Advanced find / replace cho gedit

I/ Giới thiệu:

Advanced find / replace là 1 plugin rất tiện lợi khi tìm kiếm/thay thế trong gedit.

Các chức năng chính:

 • Tìm kiếm/Thay thế trong document đang được active
 • Tìm kiếm/Thay thế trong tất cả các document đang mở
 • Tìm tất cả các file trong thư mục được chọn
 • Tìm kiếm/Thay thế trong phần nội dung text đang được chọn
 • Hỗ trợ regular expressions
 • Hỗ trợ multi-lines pattern
 • Highlight kết quả tìm kiếm
 • Hiển thị kết quả ở panel phía dưới
 • Chọn và tìm next/previous
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Hỗ trợ cả gedit 2.x và 3.x

II/ Cài đặt:

chmod +x install.sh

 • Chạy file install.sh (không chạy với sudo) để bắt đầu cài đặt

advanced_find-3.6.0

 • Sau khi cài xong, active plugin bằng cách: Mở gedit, vào Edit –> Preferences –> Plugins và tick enable “Advanced Find/Replace”

III/ Sử dụng:

 • Mở hộp thoại Advanced Find/Replace bằng cách vào menu Search –> Advanced Find/Replace hoặc ấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + F

advanced_find_dialog

Categories: Ubuntu
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: