Home > C#, Ubuntu > [Ubuntu] Khắc phục vấn đề thư mục/file bị khóa

[Ubuntu] Khắc phục vấn đề thư mục/file bị khóa

Trong Ubuntu, nếu thấy thư mục/file có thêm cái icon lock như sau

folder_lock

thì tức là nó đang bị khóa.

Để chỉnh sửa/xóa, cần phân quyền cho nó bằng lệnh chmod như sau:

+ Trường hợp phân quyền cho 1 thư mục hoặc 1 file:

sudo chmod 777 folder_or_file_path

+ Trường hợp phân quyền cho tất cả các thư mục/file nằm trong 1 thư mục bị khóa:

sudo chmod -R userName:userName 777 folder_path

Advertisements
Categories: C#, Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: