Home > Relax > [Relax] Work hard –>tired, work smart –> succeed

[Relax] Work hard –>tired, work smart –> succeed

Vậy để work smart, cần thực hiện thế nào?

  1. Làm việc có kế hoạch, có độ ưu tiên
  2. Phân tích trước khi làm
  3. Làm việc tập trung, không phân tâm
  4. Biết tìm nguồn trợ giúp
  5. Đảm bảo ngủ đủ
  6. Biết bỏ đúng lúc, tránh stress
  7. Cân bằng giữa công việc và các vấn đề khác trong cuộc sống
Advertisements
Categories: Relax
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: