Home > Ubuntu > Ubuntu – Disable phím tắt Alt+F1 trong Ubuntu 14.04

Ubuntu – Disable phím tắt Alt+F1 trong Ubuntu 14.04

Những ai sử dụng IntelliJ hoặc Android Studio trong Ubuntu chắc sẽ cảm thấy bất tiện khi mà tổ hợp phím tắt Alt+F1 dùng để chọn nhanh chức năng Select In… từ menu Navigate bị conflic với phím tắt mặc định của Ubuntu (dùng để focus bàn phím vào Launcher).

==> Để disable Alt+F1 của Ubuntu đi, có thể thực hiện bằng cách sau:

  • Cài đặt CompizConfig Settings Manager từ Ubuntu Center Software
  • Chạy CompizConfig Settings Manager, click chọn Ubuntu Unity Plugin

Screenshot from 2016-01-22 11:30:50

  • Click chọn tab Launcher, để ý dòng Key to give keyboard-focus to the Launcher

Screenshot from 2016-01-22 11:31:33

  • Click vào nút <Alt>F1 hiện lên bảng sau –> tick bỏ chọn Enable, ấn OK

Screenshot from 2016-01-22 11:31:50

 

Muốn enable lại thì lặp lại các bước tương tự như trên.

 

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: