Home > Ubuntu > Cài đặt repo trong Ubuntu

Cài đặt repo trong Ubuntu

Repo là 1 tool cho phép thao tác với git dễ dàng hơn trong phạm vi Android.

Trước khi cài đặt Repo, cần cài curl và git.

– Cài đặt curl:

$sudo apt-get install curl

– Cài đặt git:

$sudo apt-get install git

– Tạo thư mục bin trong home và thiết đặt path:

$ mkdir ~/bin
$ PATH=~/bin:$PATHT

– Tải Repo script và cấp quyền cho nó:

$ curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo

Advertisements
Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: