Home > Ubuntu > Chỉnh sửa ảnh đơn giản trong Ubuntu

Chỉnh sửa ảnh đơn giản trong Ubuntu

Do nhu cầu công việc, thoảng tôi phải resize ảnh ==> search thấy các cách sau đơn giản, dễ dùng.

I/ Cách 1: Sử dụng nautilus-image-converter

1. Giới thiệu:

– Chỉ hỗ trợ 2 chức năng resize và rotate ảnh. Chỉ thực hiện từng file ảnh một.

– Thao tác sử dụng trên giao diện đồ họa, rất trực quan.

2. Cài đặt:

sudo apt-get install nautilus-image-converter

3. Sử dụng:

– Click chuột phải vào ảnh cần chỉnh sửa sẽ hiện menu context có 2 chức năng “Resize Image” và “Rotate Image”

II/ Cách 2: Sử dụng imagemagick

1. Giới thiệu:

– Hỗ trợ nhiều chức năng : resize, rotate, thay đổi định dạng, thêm các hiệu ứng, …. Cho phép xử lý hàng loạt nhiều file ảnh cùng lúc.

– Sử dụng bằng dòng lệnh trong Terminal

2. Cài đặt:

sudo apt-get install imagemagick

3. Sử dụng:

a. Resize ảnh

– Resize ảnh về kích thước 300×500 pixel: (Có thể output không chính xác là 300×500, tùy thuộc vào tỷ lệ ảnh input)

convert input.png -resize 300x500 output.png

– Resize ảnh về kích thước 300×500 pixel một cách ép buộc: (Output chính xác là 300×500, không phụ thuộc vào tỷ lệ ảnh input)

convert input.png -resize 300x500! output.png

– Resize ảnh về kích thước width = 300 px

convert input.png -resize 300 output.png

– Resize ảnh về kích thước height = 500 px

convert input.png -resize x500 output.png

b. Rotate ảnh:

– Xoay góc alpha = 90 độ:

convert input.png -rotate 90 output.png

c. Chuyển đổi sang định dạng khác:

– Chỉ định chất lượng đầu ra: (Giá trị -quality từ 1 đến 100)

convert input.png -quality 90 output.png

– Không chỉ định chất lượng đầu ra: (Khi đó imagemagick mặc định đặt quality là 92)

convert input.png output.png

d. Thêm hiệu ứng:

– Thêm hiệu ứng -charcoal:

convert input.png -charcoal 2 output.png

– Thêm hiệu ứng -implode:

convert input.png -implode 1 output.png

e. Kết hợp nhiều lệnh cùng lúc:

convert input.png -resize 300×500 -rotate 90 -charcoal 2 -quality 90 output.jpg

f. Xử lý hàng loạt ảnh cùng lúc:

– Ví dụ: Duyệt tất cả các file .png trong thư mục, thực hiện xoay 90 độ và ghi ra file mới với tên file có tiền tố rotated-

for file in *.png; do convert $file -rotate 90 rotated-$file; done

Lưu ý: ImageMagicK còn rất nhiều chức năng khác, bạn quan tâm có thể tham khảo chi tiết tại : http://www.imagemagick.org/Usage/

Categories: Ubuntu Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: