Home > Ubuntu > Fix lỗi Eclipse bị crash mỗi khi Content Assist cung cấp gợi ý trên Ubuntu 14.04

Fix lỗi Eclipse bị crash mỗi khi Content Assist cung cấp gợi ý trên Ubuntu 14.04

1. Mô tả lỗi:
Khi di chuột trên tên lớp, hàm hoặc khi ấn Ctrl+Space để hiển thị gợi ý, chỉ dẫn thì bị thoát Eclipse luôn
2. Cách giải quyết:
Thêm dòng sau vào file eclipse.ini:

-Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla

Tham khảo: http://android-er.blogspot.com/2014/07/android-sdk-eclipse-crash-when-content.html

Advertisements
Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: