Home > Ubuntu > Phát wifi trên Ubuntu sử dụng AP-Hotspot

Phát wifi trên Ubuntu sử dụng AP-Hotspot

Do có nhu cầu phát wifi từ laptop Ubuntu cho điện thoại Android dùng, tôi đã search Google và làm theo các bước sau để cài đặt AP-Hotspot, kết quả là ok. (Phiên bản Ubuntu của tôi là 14.04 LTS 64 bit)
I/ Hướng dẫn cài đặt
1. Kiểm tra card wifi có hỗ trợ AP (Access Point) hay không
– Từ Terminal gõ lệnh:

iw list

– Nếu kết quả hiện trên màn hình kiểu như sau thì được.

Supported interface modes:
 * --
 * --
 * AP
 * AP/VLAN
 * --

2. Cài đặt “hostapd”
Phiên bản “hostapd” trên Ubuntu 14.04 có lỗi không phù hợp với AP-Hotspot nên ta cần downgrade, cài đặt phiên bản “hostapd” thấp hơn:
* Với bản 64 bit:

cd /tmp
 wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb
 sudo dpkg -i hostapd*.deb
 sudo apt-mark hold hostapd

* Với bản 32 bit:

cd /tmp
 wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_i386.deb
 sudo dpkg -i hostapd*.deb
 sudo apt-mark hold hostapd
3. Cài đặt dnsmasq
 apt-get install dnsmasq

4. Cài đặt AP-Hotspot
AP-Hotspot là một tập các script thực hiện các cấu hình hotspot. Có thể cài đặt AP-Hotspot từ ppa hoặc từ file .deb
* Cài từ ppa:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install ap-hotspot

* Cài từ file .deb:
Tải file .deb tương ứng với phiên bản Ubuntu về và cài đặt.

Ubuntu 12.04 : https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+files/ap-hotspot_0.2.1-1~webupd8~1_all.deb
 Ubuntu 12.10 : https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+files/ap-hotspot_0.2.1-1~webupd8~1_all.deb
 Ubuntu 13.04 : https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+files/ap-hotspot_0.2.1-1~webupd8~1_all.deb
 Ubuntu 13.10 : https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+files/ap-hotspot_0.3.1-1~webupd8~0_all.deb
 Ubuntu 14.04 : https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+files/ap-hotspot_0.3-1~webupd8~2_all.deb

II/ Hướng dẫn sử dụng:
1. Start
Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy AP-Hotspot bằng lệnh

sudo ap-hotspot start

Ở lần đầu tiên chạy sẽ yêu cầu bạn nhập vào thông tin của hotspot AP gồm tên, password.
2. Stop

sudo ap-hotspot stop

3. Restart

sudo ap-hotspot restart

4. Configure
Trong trường hợp muốn thay đổi cấu hình của hotspot, sử dụng lệnh sau:

 sudo ap-hotspot configure

Lưu ý:
– Để xem tất cả các lệnh được hỗ trợ, nhập vào terminal:

ap-hotspot

– Tên và mật khẩu mặc định nếu không được thiết lập là “myhotspot” và “qwerty0987”

III/ Các lỗi phổ biến có thể gặp:
1. Lỗi “Another process is already running”
Khi bạn start AP-Hotspot, nếu gặp lỗi sau:

sudo ap-hotspot start
 Another process is already running
 

thì hãy remove hotspot.pid từ /tmp và start lại:

sudo rm /tmp/hotspot.pid
 sudo ap-hotspot start

Nguồn: Bài viết có tham khảo từ các link sau:
http://www.webupd8.org/2013/06/how-to-set-up-wireless-hotspot-access.html
http://codewriteup.blogspot.com/2014/08/tested-working-set-up-wifi-hotspot-on.html

Categories: Ubuntu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: