Home > Windows > Tạo shortcut Shutdown, Restart, Log off trong Windows 8

Tạo shortcut Shutdown, Restart, Log off trong Windows 8

Bước 1 : Click chuột phải vào Desktop, chọn New –> Shorcut

1

Bước 2 : Trong hộp thoại xuất hiện, gõ lệnh shutdown.exe –s –t 0 vào ô Type the location of the item , rồi nhấn Next

2

Bước 3 : Đặt tên cho shortcut trong ô Type a name for this shortcut , rồi nhấn Finish

3

Bước 4 : Chọn Icon cho shortcut : Click chuột phải vào shortcut vừa tạo, chọn Properties –> chọn tab Shortcut –> nhấn Change Icon … và chọn icon phù hợp.

4

Hoàn toàn tương tự, có thể tạo các shortcut Restart, Hibernate, Sleep trên Desktop bằng cách thay các lệnh sau :

  • Restart : gõ shutdown.exe –r –t 0
  • Lock : gõ Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation
  • Hibernate : gõ rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState
  • Sleep : gõ rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Advertisements
Categories: Windows
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: