Home > File > Lấy thông tin dung lượng trống của ổ đĩa trong Java

Lấy thông tin dung lượng trống của ổ đĩa trong Java

Từ JDK 1.6, Java cung cấp các hàm để truy xuất thông tin dung lượng trống của phân vùng hoặc ổ đĩa :

– getTotalSpace() : lấy về tổng số dung lượng trống

– getFreeSpace() :  lấy về dung lượng trống thực tế của phân vùng

– getUsableSpace() : lấy về dung lượng trống sẵn có cho JVM tại thời điểm hiện tại ( có thể do giới hạn về cấp độ người dùng hoặc một số hạn chế khác ở cấp độ hệ điều hành, JVM sẽ không có quyền truy cập đầy đủ đến tất cả các không gian trống trong phân vùng )

Ví dụ sau minh họa thông tin dung lượng của phân vùng D:

package quyetdv.java.javaio.file;
import java.io.File;
public class DiskSpaceDetail {
  public static void main(String[] args) {
    File file = new File("d:");
    long totalSpace = file.getTotalSpace();
    long usableSpace = file.getUsableSpace();
    long freeSpace = file.getFreeSpace();
    System.out.println(" === Partition Detail ===");
    System.out.println(" === bytes ===");
    System.out.println("Total size : " + totalSpace + " bytes");
    System.out.println("Space free : " + usableSpace + " bytes");
    System.out.println("Space free : " + freeSpace + " bytes");
    System.out.println(" === mega bytes ===");
    System.out.println("Total size : " + totalSpace / 1024 / 1024 + " mb");
    System.out.println("Space free : " + usableSpace / 1024 / 1024 + " mb");
    System.out.println("Space free : " + freeSpace / 1024 / 1024 + " mb");
  }
}

Kết quả :

SpaceDetail

Advertisements
Categories: File
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: