Home > SQL Server > Thay đổi tên file Logical của database trong SQL Server

Thay đổi tên file Logical của database trong SQL Server

Giả sử bạn có database Test. Thực thi câu lệnh

select * from sysfiles

sẽ nhận được kết quả như hình dưới đây :

 

Như bạn thấy, tên file Logical của database Test là Test và Test_Log.

Vì lý do nào đó bạn muốn thay đổi tên này. Bạn sẽ không thực hiện được việc đó nếu sử dụng giao diện đồ họa GUI của SQL Management Studio trong SQL 2005 hay Enterprise Manager trong SQL 2000. Bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE để MODIFY FILE

– Đổi tên Logical của file Data:

ALTER DATABASE Test
 MODIFY FILE (NAME = Test, NEWNAME = TestNew)

Nếu thành công, câu lệnh này sẽ trả về thông báo : The file name ‘TestNew’ has been set.

– Đổi tên Logical của file Log:

ALTER DATABASE Test
 MODIFY FILE (NAME = Test_log, NEWNAME = TestNew_log)

Bạn kiểm tra lại kết quả với câu lệnh select * from sysfiles, sẽ thấy kết quả như sau :

 

 

 

Advertisements
Categories: SQL Server
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: