Home > Web > Kiểm tra đối tượng jQuery là null hay không?

Kiểm tra đối tượng jQuery là null hay không?

Theo suy nghĩ thông thường, rất có thể bạn sẽ nghĩ đến đoạn code sau :

If(selector != null)
{
 // TODO : do something here
}

(Trong đó selector là một biểu thức select trả về đối tượng jQuery)

Tuy nhiên đoạn code trên không đúng, vì khi bạn sử dụng một selector, jQuery sẽ luôn trả về một object, do đó câu lệnh if trên sẽ luôn luôn là true, không bao giờ là false. Trong trường hợp một selector không tồn tại trên trang thì jQuery trả về một đối tượng mà không có gì bên trong – tức là một đối tượng rỗng ( empty object ).

Giải pháp cho vấn đề này đơn giản là hãy check thuộc tính length. Thuộc tính này trả về kích thước của đối tượng jQuery. Nếu là một empty object thì length = 0, ngược lại length > 0.

Do đó, code đúng phải là :

if(selector.length>0)
{
     // TODO : do something here
}

Hoặc đơn giản là :

if(selector.length)
{
     // TODO : do something here
}

Ngoài ra còn một số cách khác như :

if(selector.size())

hoặc

if(selector[0])

hoặc với js thuần thì

if(document.getElementById(‘id’))
Advertisements
Categories: Web
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: