Home > Windows > Các phím tắt trong Windows 7

Các phím tắt trong Windows 7

Thao tác với cửa sổ:

 • Windows + Home : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ, trừ cửa sổ đang sử dụng
 • Windows + M : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ, kể cả cửa sổ đang sử dụng
 • Windows + Shift + M : Hoàn tác thu nhỏ tất cả các cửa sổ
 • Windows + Space : Làm trong suốt tất cả các cửa sổ để có thể nhìn thấy desktop
 • Windows + Tab : Duyệt các cửa sổ dạng Aero 3D (Ấn nút Tab để thay đổi cửa sổ )
 • Alt + Tab : Chuyển đổi các cửa sổ đang mở. Nhấn phím Tab để chọn
 • Alt + Ctrl + Tab : Hiển thị danh sách các cửa sổ đang mở. Nhấn các phím mũi tên để lựa chọn cửa sổ thích hợp
 • Windows + Mũi tên lên : Mở tối đa cửa sổ hiện tại
 • Windows + Mũi tên xuống : Khôi phục hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại
 • Windows + Mũi tên trái/phải : Chuyển cửa sổ về nửa bên trái/phải màn hình
 • Shift + Windows + Mũi tên lên : Chỉnh tối đa kích thước cửa sổ theo chiều dọc
 • Shift + Windows + Mũi tên trái/phải: Chuyển sang màn hình trái/phải
 • Kéo cửa sổ lên mép trên cùng : Phóng to cửa sổ
 • Kéo cửa sổ sang mép trái/phải: Chỉnh cửa sổ sang trái/phải có kích cỡ bằng nửa màn hình
 • Lắc cửa sổ : Thu nhỏ các cửa sổ trừ cửa sổ đang sử dụng
 • Click đúp viền trên cửa sổ : Phóng to cửa sổ theo chiều dọc
 • Windows + E : Mở cửa sổ Window Explorer
 • Windows + F : Mở cửa sổ Search
 • Windows + D : Ẩn/ Hiện desktop
 •  Windows + Pause/Break : Mở hộp thoại System Properties
 • Ctrl + Shift + Esc : Bật Task Manager

Thao tác với Taskbar :

 • Windows + [số (1-9)] : Kích hoạt/ Chạy chương trình được “pinned” ở thanh Taskbar theo vị trí bắt đầu từ 1 ( Chương trình đang chạy không bị ảnh hưởng )
 • Ctrl + Windows + [số (1-9)] : Duyệt qua các cửa sổ đang mở của ứng dụng nằm trong Taskbar (theo thứ tự)
 • Alt + Windows + [số(1-9)] : Mở Jump List của ứng dụng trong Taskbar theo vị trí
 • Shift + Windows + [số(1-9)]: Kích hoạt chương trình mới nằm trên Taskbar theo thứ tự
 • Windows + T : Duyệt các item trong Taskbar theo thứ tự từ trái qua phải
 • Windows + B : Chuyển đến các icon System Tray
 • Shift + Right click vào item ở Taskbar : Hiển thị các menu của cửa sổ

Thao tác với văn bản :

 • Ctrl + Mũi tên phải : Chỉnh con trỏ đến đầu của từ kế tiếp
 • Ctrl + Mũi tên trái : Chỉnh con trỏ đến đầu của từ trước
 • Ctrl + Mũi tên lên: Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn trước
 • Ctrl + Mũi tên xuống : Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn sau
 • Ctrl + Shift + [mũi tên] : Chọn 1 khối văn bản

Thao tác với Window Explorer:

 • Alt + Mũi tên trái : Trở lại
 • Alt + Mũi tên phải : Đi tiếp
 • Alt + Mũi tên lên : Đi lên 1 thư mục
 • Alt + Enter : Mở cửa sổ thuộc tính của vùng chọn hiện tại
 • Alt + Space : Mở Menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động
 • Alt + F4 : Đóng cửa sổ hiện tại
 • Alt + Tab : Chuyển sang cửa sổ vừa hoạt động
 • Alt + D: Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ
 • Alt + P : Hiện/Ẩn các bảng xem trước (Preview)
 • Ctrl + N : Mở cửa sổ mới
 • Ctrl + Cuộn chuột : Thay đổi kiểu xem (List, Detail, Title, …)
 • Num Lock + Nút sao(*) trên bàn phím số : Hiển thị tất cả thư mục con trong thư mục đã chọn
 • Num Lock + Nút dấu cộng (+) trên bàn phím số : Hiển thị nội dung thư mục đã chọn
 • Num Lock + Nút dấu trừ (-) trên bàn phím số : Thu hẹp thư mục đã chọn

Thao tác Login, Logout:

Để thực hiện các thao tác này, bạn cần ấn lần lượt từng nút một. Ví dụ: Ấn nút Windows, sau đó thả ra, Ấn mũi tên phải, thả ra, rồi ấn Enter –> Shutdown

 • Windows + Mũi tên phải + Enter : Tắt máy (Shutdown)
 • Windows + Mũi tên phải + Mũi tên phải + R : Khởi động lại (Restart)
 • Windows + Mũi tên phải + Mũi tên phải + S : Ngủ (Sleep)
 • Windows + Mũi tên phải + Mũi tên phải + W: Chuyển User (Switch user)
 • Windows + L : LogOff

Thao tác với hiệu ứng kính lúp :

 • Windows + = : Bật kính lúp
 • Windows + [+/i]:Chỉnh kính lúp zoom to/nhỏ
 • Ctrl + Alt + F : Sau khi đã kích hoạt hiệu ứng kính lúp, nhấn tổ hợp phím này sẽ đưa toàn bộ màn hình về hiệu ứng kính lúp
 • Ctrl + Alt + I : Sau khi đã kích hoạt hiệu ứng kính lúp, nhấn tổ hợp phím này để đưa về hiệu ứng âm bản
 • Windows + Esc : Đóng hiệu ứng kính lúp

Một số phím tắt khác :

 • Ctrl + Shift + N : Tạo một folder mới trong Windows Explorer
 • Windows + G : Duyệt các Gadgets trên màn hình
 • Shift + Delete : Xóa vĩnh viễn file hoặc thư mục mà không lưu vào trong thùng rác
 • Windows + P : Chọn lựa chế độ hiển thị máy chiếu
Advertisements
Categories: Windows
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: