Home > C# > Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

Hàm sau sẽ tạo ra một chuỗi ký tự ngẫn nhiên có độ dài là length từ các ký tự trong 1 chuỗi nguồn strSource :

public string CreateRandomString(int length,string strSource)
{
  Random rd = new Random();
  char[] charArray = new char[length];
  int lengthSource = strSource.Length;
  for (int i = 0; i < length; i++)
  {
    charArray[i] = strSource[(int)(lengthSource*rd.NextDouble())];
  }
  return new string(charArray);
}
Advertisements
Categories: C#
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: